AZS - KAPEDENT Stomatologická klinika
Menu

Neviditeľné aparáty - Invisalign

Ortodoncia pomocou neviditeľných aparátov

Naša ambulancia ponúka tiež liečbu pomocou systému Invisalign.
Ide o vysoko prepracovaný systém liečby ortodontických anomálií pomocou série priesvitných dláh vyrobených individuálne presne pre každého pacienta.
Tento systém je dnes už rovnocenný liečbe pomocou fixného aparátu, t.j. strojčeka lepeného na zuby. Je vhodný pre liečbu detí aj dospelých pacientov.

V porovnaní s fixným aparátom má niekoľko výhod:

  • "neviditeľnost" - Invisalign nie je pri bežnej komunikácií na prvý pohľad vidno. Ide o priesvitné dlahy. Neobsahuje žiadne kovové súčasti ako drôty či zámky na zuboch
  • možnosť zloženia dlahy počas dôkladnej ústnej hygieny
  • možnosť zloženia dlahy počas jedla
  • menej času stráveného v kresle a zároveň menší počet kontrol
  • mnohí pacienti, ktorí už v minulosti absolvovali liečbu fixným aparátom,  udávajú menšiu bolestivosť
  • možnost bezplatného zhotovenia ďalších dláh na upravenie finálneho výsledku

Nevýhodami je vyššia cena a nutnosť spolupráce pacienta v zmysle dôsledného nosenia dláh, čo znamená 22 hodín denne, pre dosiahnutie žiadaného výsledku.

Ak máte záujem o liečbu pomocou systému Invisalign v našej ambulancii, môžete sa objednať na konzultáciu tu.

Poučenie pre pacienta.

Objednajte sa a navštívte nás

Kontaktujte nás

Prednášková činnosť

Prezentácia našich výsledkov vo forme krátkych prezentácií na odborných podujatiach bola neskôr základom pre tvorbu celej ucelenej série školení s názvom Dialógy o ortodoncii. Neskôr teoretické školenie bolo obohatené o praktickú časť a dalo základ novým pokračujúcim školeniam s názvom Ortodontická teória v praxi.

Prednášky