AZS - KAPEDENT Stomatologická klinika
Menu

RTG prístroje

Extraorálny + Intraorálny RTG prístroj

V našej klinike zhotovujeme digitálne RTG-snímky pre svojich, ale aj externých pacientov.

 

1.  Extraorálny RTG prístroj 

  • OPG (panoramatické) snímkytele-RTG (kefalogram)
  • využitie v rôznych oblastiach stomatológie (ortodoncia, záchovná stomatológia,  parodontológia, stomatochirurgia)

2. Intraorálny RTG prístroj

  • RTG snímky jednotlivých zuby alebo skupiny zubov (periapikálny RTG snímok, bite-wing RTG snímky)
  • využitie v mnohých oblastiach stomatológie na ešte detailnejšie zobrazenie jednotlivých štruktúr zubu, prílahlej kosti a  výplní
  • nevyhnutná záležitosť = endodoncia (morfológia koreňov), parodontológia (úroven kosti, záchovná stomatológia (medzizubné kazy, stav výplní) a pod.

 

Pokiaľ ste odosielajúci lekár, prosíme Vás o zaslanie žiadanky s popisom toho, o aký snímok máte záujem. Ak sa jedná o intraorálny snímok, prosíme o popis presnej lokality, príp. zubov.

Externých pacientov prosíme o príchod na zhotovenie RTG snímkov po 12:30.

 

Objednajte sa a navštívte nás

Kontaktujte nás

Prednášková činnosť

Prezentácia našich výsledkov vo forme krátkych prezentácií na odborných podujatiach bola neskôr základom pre tvorbu celej ucelenej série školení s názvom Dialógy o ortodoncii. Neskôr teoretické školenie bolo obohatené o praktickú časť a dalo základ novým pokračujúcim školeniam s názvom Ortodontická teória v praxi.

Prednášky