AZS - KAPEDENT Stomatologická klinika
Menu

RTG prístroje

Extraorálny RTG prístroj Planmeca ProMax 2DS3

Intraorálny RTG prístroj Acteon X-Mind Unity

V našej klinike zhotovujeme digitálne RTG-snímky na 2 moderných prístrojoch, či už pre svojich alebo externých pacientov (potrebná žiadanka s konkrétnym popisom).

1. Planmeca ProMax 2DS3 (extraorálny RTG prístroj)

  • OPG (panoramatické) snímky, tele-RTG (kefalogram)
  • vysoká diagnostická hodnota pri veľmi nízkej dávke  žiarenia
  • možnosť obmedzenia veľkosti snímkovanej oblasti podľa konkrétnych požiadaviek a týmto zníženie záťaže pre pacienta
  • široké spektrum projekcií pre využitie v rôznych oblastiach stomatológie (ortodoncia, záchovná stomatológia,  parodontológia, stomatochirurgia)

2. Acteon X-Mind Unity (intraorálny RTG prístroj)

  • digitálne intraorálne snímky na jednotlivé zuby alebo skupiny zubov (periapikálny RTG snímok, bite-wing RTG snímky)
  • využitie v mnohých oblastiach stomatológie na ešte detailnejšie zobrazenie jednotlivých štruktúr zubu, okolitej kosti a prítomných výplní
  • v modernej stomatológii nevyhnutný pomocník = endodoncia (zhodnotenie morfológie koreňov), parodontológia (zhodnotenie stavu okolitej kosti), záchovná stomatológia (prítomnosť medzizubných kazov, stav výplní) a pod.

V prípade externých pacientov je možné behom pár minút zaslať RTG snímky ošetrujúcemu lekárovi.

Pokiaľ ste odosielajúci lekár, prosíme Vás o zaslanie žiadanky s popisom toho, o aký snímok máte záujem. Ak sa jedná o intraorálny snímok, prosíme o popis presnej lokality, príp. zubov.

 

Objednajte sa a navštívte nás

Kontaktujte nás

Prednášková činnosť

Prezentácia našich výsledkov vo forme krátkych prezentácií na odborných podujatiach bola neskôr základom pre tvorbu celej ucelenej série školení s názvom Dialógy o ortodoncii. Neskôr teoretické školenie bolo obohatené o praktickú časť a dalo základ novým pokračujúcim školeniam s názvom Ortodontická teória v praxi.

Prednášky