AZS - KAPEDENT Stomatologická klinika
Menu

Stomatologická klinika

 

Čeľustná ortopédia

- zameriavame sa na prevenciu, diagnostiku a terapiu anomálneho postavenia zubov  a čeľustí.

 

Stomatológia

- výkony z oblasti klasickej stomatológie - prevencie, estetické výplne, protetické rekonštrukcie, extrakcie a pod. 

 

Naše služby

Pre deti od predškolského veku, pre deti v školskom veku, pre teenagerov. Pre rôzne vekové kategórie a rôzne anomálie sú určené rôzne aparáty.

Od mladých dospelých až po dospelých v zrelom veku. Žiadne vekové obmedzenie pre liečbu dospelých pacientov.

Čelustno - ortopedické anomálie liečime pomocou rôznych aparátov

Invisalign vyrovnáva zuby pomocou takmer neviditeľných, snímateľných vyrovnávačov, ktoré sú vyrobené na mieru pre vaše zuby.

 

 

Intraorálny skener 3 Shape Trios 3 Color 

Ako to u nás prebieha?
 
 

Extraorálny RTG prístroj Planmeca ProMax 2DS3

Intraorálny RTG prístroj Acteon X-Mind Unity

V našej klinike zhotovujeme digitálne RTG-snímky na 2 moderných prístrojoch, či už pre svojich alebo externých pacientov (potrebná žiadanka s konkrétnym popisom).

Zameriavame sa na prevenciu, diagnostiku a terapiu anomálneho postavenia zubov a čeľustí.

Liečba detí                  Liečba dospelých

 

Objednajte sa a navštívte nás

Kontaktujte nás

Prednášková činnosť

Prezentácia našich výsledkov vo forme krátkych prezentácií na odborných podujatiach bola neskôr základom pre tvorbu celej ucelenej série školení s názvom Dialógy o ortodoncii. Neskôr teoretické školenie bolo obohatené o praktickú časť a dalo základ novým pokračujúcim školeniam s názvom Ortodontická teória v praxi.

Prednášky