AZS - KAPEDENT Stomatologická klinika
Menu

Služby

 

 

Služby

Ako u nás prebiehajú jednotlivé návštevy?

Zameriavame sa na prevenciu, diagnostiku a terapiu anomálneho postavenia zubov a čeľustí.

 

 

Extraorálny + Intraorálny RTG prístroj

V našej klinike zhotovujeme digitálne RTG-snímky pre svojich, ale aj externých pacientov.

 

Využívanie moderných technológii v stomatológii

Ortodoncia pomocou neviditeľných aparátov

Objednajte sa a navštívte nás

Kontaktujte nás

Prednášková činnosť

Prezentácia našich výsledkov vo forme krátkych prezentácií na odborných podujatiach bola neskôr základom pre tvorbu celej ucelenej série školení s názvom Dialógy o ortodoncii. Neskôr teoretické školenie bolo obohatené o praktickú časť a dalo základ novým pokračujúcim školeniam s názvom Ortodontická teória v praxi.

Prednášky