AZS - KAPEDENT Stomatologická klinika
Menu

Digitálna stomatológia

Využívanie moderných technológii v stomatológii

 

Technologický pokrok posledných rokov posunul stomatológiu ďaleko vpred. Aj v našej ordinácii sa snažíme držať s dobou a aplikovať v nej tie najmodernejšie postupy.

 

Okrem estetickejších a kvalitnejších materiálov, z ktorých zhotovujeme výplne využívame na väčšinu stomatologických výkonov zväčšovacie okuliare, ktoré nám pomáhajú pracovať s presnosťou na desatiny milimetra.

 

Intraorálny skener nám pomáhá pri plánovaní ortodontickej terapie - veľmi presné virtuálne modely Vašich zubov využívame v príprave liečebného plánu spolu s ostatnými dátami, ktoré behom vstupného vyšetrenia získame (napr. RTG snímky, údaje z klinického vyšetrenia). 

 

Okrem ortodoncie má skener využitie aj v protetike - pri tvorbe koruniek a mostíkov sa miesto odtlačkov môže využiť skener, ktorý situáciu nasníma do detailov. V rámci toho sa môže urýchliť zhotovenie protetickej práce o niekoľko dní  - nie je nutné fyzické posielanie odtlačkov, odlievanie sádry, a pod.

 

 

 

Objednajte sa a navštívte nás

Kontaktujte nás

Prednášková činnosť

Prezentácia našich výsledkov vo forme krátkych prezentácií na odborných podujatiach bola neskôr základom pre tvorbu celej ucelenej série školení s názvom Dialógy o ortodoncii. Neskôr teoretické školenie bolo obohatené o praktickú časť a dalo základ novým pokračujúcim školeniam s názvom Ortodontická teória v praxi.

Prednášky