AZS - KAPEDENT Stomatologická klinika
Menu

Stomatológia

Ako u nás prebiehajú jednotlivé návštevy?
                         
     Komplexné stomatologické vyšetrenie


V prvej návšteve Vás najprv dôkladne vyšetríme. Zhotovíme rentgenologické snímky, príp. virtuálny model Vašich zubov. Na základe získaných dát vytvoríme individuálny
 liečebný plán, ktorý spoločne prekonzultujeme a dohodneme sa na ďalšom postupe. Pokiaľ ste prišli s akútnym problémom, budeme sa mu venovať prednostne.
 
 
 
Dentálna hygiena
 
Keďže väčšina problémov v ústnej dutine súvisí s prítomnosťou zubného povlaku, je pre nás dokonalá ústna hygiena prioritou číslo jeden. Behom prvého sedenia Vám vysvetlíme ako správne zuby vyčistiť, vyberieme správne pomôcky, odstránime povlak a zubný kameň.
 
 
 
Ďalšie návštevy
 
V závislosti na dohodnutom liečebnom pláne ďalej pokračujeme s odstraňovaním kazov a zhotovovaním výplní, ošetrením koreňových kanálikov, extrakciami,  prípadne zhotovením protetických prác (korunky, mostíky, snímatelné náhrady), bielením zubov a podobne.
 
 
Kontrola terapie
 
Po dokončení primárneho liečebného plánu je nutné výsledný stav udržať, preto si Vás v následujúcom čase budeme pozývať na kontrolné preventívne prehliadky a dentálnu hygienu, ktoré je vhodné absolvovať optimálne každý polrok.
 

 

Spolupráca

V prípade náročnejších komplexnejších prípadov, okrem čeľustných ortopédov, ktorí sú súčasťou nášho dentálneho tímu, spolupracujeme aj s implantológmi, dentoalveolárnymi a maxilofaciálnymi chirurgami v rámci medziodborovej spolupráce.

 

 

Objednajte sa a navštívte nás

Kontaktujte nás

Prednášková činnosť

Prezentácia našich výsledkov vo forme krátkych prezentácií na odborných podujatiach bola neskôr základom pre tvorbu celej ucelenej série školení s názvom Dialógy o ortodoncii. Neskôr teoretické školenie bolo obohatené o praktickú časť a dalo základ novým pokračujúcim školeniam s názvom Ortodontická teória v praxi.

Prednášky