AZS - KAPEDENT Stomatologická klinika
Menu

Stomatológia

Ako to u nás prebieha?
 
 
Komplexné stomatologické vyšetrenie
V prvej návšteve Vás najprv dôkladne vyšetríme. Zhotovíme rentgenologické snímky. Podelíte sa s nami o vaše predstavy. Po vyšetrení spolu prekonzultujeme plán ďalšieho ošetrenia. Pokiaľ ste prišli s akútnym problémom, budeme sa mu venovať prednostne.
 
 
Dentálna hygiena
Vo väčšine prípadov je nutné začať najprv s dentálnou hygienou. Kladieme veľký dôraz na prevenciu, abyste si zachovali zdravé zuby čo najdlhšie. Vysvetlíme Vám, ako si správne čistiť zuby, vyberieme správne pomôcky, odstránime povlak a zubný kameň.
 
 
 
Ďalšie návštevy
V závislosti na dohodnutom liečebnom pláne ďalej pokračujeme so zhotovovaním výplní, ošetrením koreňových kanálikov, extrakciami, prípadne zhotovením protetických prác (korunky, mostíky, snímatelné náhrady), bielením zubov a podobe.
 
 
Kontrola terapie
Po dokončení primárneho liečebného plánu je nutné výsledný stav udržať, preto si Vás v následujúcom čase budeme pozývať na kontrolné preventívne prehliadky a dentálnu hygienu. 
 

 

Spolupráca

Spolupracujeme s čeľustnými ortopédmi. V prípade potreby (napr. extrakcia nevhodne umiestnených zubov múdrosti) pocientov odosielame na špecializované pracoviská.

 

Objednajte sa a navštívte nás

Kontaktujte nás

Prednášková činnosť

Prezentácia našich výsledkov vo forme krátkych prezentácií na odborných podujatiach bola neskôr základom pre tvorbu celej ucelenej série školení s názvom Dialógy o ortodoncii. Neskôr teoretické školenie bolo obohatené o praktickú časť a dalo základ novým pokračujúcim školeniam s názvom Ortodontická teória v praxi.

Prednášky