AZS - KAPEDENT Stomatologická klinika
Menu

Čeľustná ortopédia

Zameriavame sa na prevenciu, diagnostiku a terapiu anomálneho postavenia zubov a čeľustí.

 

 

Pre ortodontickú terapiu neexistuje vekové obmedzenie - liečime pacientov od útleho detského veku ako aj dospelých.

 

Používané aparáty

Deti v predškolskom a v skorom školskom veku

Myofunkčné aparáty

Slúžia na odstránenie zlozvykov, na úpravu dýchania a na usmernenie rastu čeľustí

Myofunkčné aparáty

Snímateľné platne

Pomáhajú pri úprave  polohy jednotlivých  zubov v jednej čeľusti

Snímateľné platneSnímateľné platne

Snímateľné  funkčné  aparáty

Umožňujú  využitie rastu  na zmenu vzájomného vzťahu čeľustí

Snímateľné funkčné aparátySnímateľné funkčné aparáty

Parciálne fixné aparáty

Upravujú polohu nesprávne prerezaných zubov

Parciálne fixné aparáty

Teenageri a dospelí pacienti

Plné fixné aparáty

Upravujú nesprávne postavenie zubov u detí a dospelých s trvalým chrupom, niekedy v kombinácii s inými prídavnými aparátmi, sú kovové alebo estetické - keramické a samoligovacie kovové alebo samoligovacie estetické

Plne fixné aparátyPlne fixné aparátyPlne fixné aparátyPlne fixné aparáty

Lingválne aparáty - typu Incognito

Individualizované, zhotovené pre konkrétneho pacienta

Incognito

Neviditeľné dlahy – Invisalign

Vyberacie priesvitné dlahy, individualizované, zhotovené pre konkrétneho pacienta

Neviditeľné aparáty - Invisalign

Operační pacienti

S ťažkými skeletálnymi anomáliami, s nesprávnym postavením čeľustí, spolupracujeme s ortognátnou chirurgiou

Objednajte sa a navštívte nás

Kontaktujte nás

Prednášková činnosť

Prezentácia našich výsledkov vo forme krátkych prezentácií na odborných podujatiach bola neskôr základom pre tvorbu celej ucelenej série školení s názvom Dialógy o ortodoncii. Neskôr teoretické školenie bolo obohatené o praktickú časť a dalo základ novým pokračujúcim školeniam s názvom Ortodontická teória v praxi.

Prednášky