AZS - KAPEDENT Stomatologická klinika
Menu

Čeľustná ortopédia

Zameriavame sa na prevenciu, diagnostiku a terapiu anomálneho postavenia zubov  a čeľustí bez vekového obmedzenia.

Viac o službách

Stomatológia

Výkony z oblasti klasickej stomatológie s individuálnym zameraním sa na každého pacienta.

Estetické výplne, ošetrenie koreňových kanálikov, zhotovovanie koruniek, mostíkov, extrakcie, bielenie a pod.

Viac o službách

Liečba detí

Liečba detí od predškolského veku, v školskom veku, aj liečba teenagerov.

Viac o liečbe

Liečba dospelých

Od mladých dospelých až po dospelých v zrelom veku. Žiadne vekové obmedzenie pre liečbu dospelých pacientov.

Viac o liečbe

RTG prístroje

Zhotovujeme digitálne RTG-snímky aj pre externých pacientov (OPG, teleRTG + periapikálne snímky na jednotlivé zuby, bitewing a pod.).

 

Viac o RTG

Recepcia

Prvý kontakt pri objednávaní. Objednať sa môžete telefonicky.

Objednajte sa

Invisalign

Invisalign vyrovnáva zuby pomocou takmer neviditeľných, snímateľných vyrovnávačov.

Viac o Invisalign

Vitajte v AZS-KAPEDENT

V našej klinike sa venujeme  primárnej stomatológii a čeľustnej ortopédii. Okrem toho ponúkame výkony v oblasti dentálnej hygieny a parodontológie. Zároveň zhotovujeme RTG snímky aj pre externých pacientov, viac v sekcii "RTG prístroje".

 

Čeľustní ortopédi - MUDr. Katarína Jakubová , MDDr. Daniel Hlaušek, MDDr. Anna Hlaušková 

Zubní lekári - MDDr. Barbora Jakubová, MDDr. Šimon Jakub

Pri liečbe pacientov používame najnovšie metódy a postupy. Nové poznatky pravidelne získavame na domácich a zahraničných kongresoch a odborných podujatiach. Výsledky našej práce sú podkladom našich odborných prednášok a publikácií.

 

Viac o nás

Náš tím

Naše služby

Pre deti od predškolského veku, pre deti v školskom veku, pre teenagerov. Pre rôzne vekové kategórie a rôzne anomálie sú určené rôzne aparáty.

Od mladých dospelých až po dospelých v zrelom veku. Žiadne vekové obmedzenie pre liečbu dospelých pacientov.

Čelustno - ortopedické anomálie liečime pomocou rôznych aparátov

Invisalign vyrovnáva zuby pomocou takmer neviditeľných, snímateľných vyrovnávačov, ktoré sú vyrobené na mieru pre vaše zuby.

 

 

Intraorálny skener 3 Shape Trios 3 Color 

Ako to u nás prebieha?
 
 

Extraorálny RTG prístroj Planmeca ProMax 2DS3

Intraorálny RTG prístroj Acteon X-Mind Unity

V našej klinike zhotovujeme digitálne RTG-snímky na 2 moderných prístrojoch, či už pre svojich alebo externých pacientov (potrebná žiadanka s konkrétnym popisom).

Zameriavame sa na prevenciu, diagnostiku a terapiu anomálneho postavenia zubov a čeľustí.

Liečba detí                  Liečba dospelých

 

Objednajte sa a navštívte nás

Kontaktujte nás

Prednášková činnosť

Prezentácia našich výsledkov vo forme krátkych prezentácií na odborných podujatiach bola neskôr základom pre tvorbu celej ucelenej série školení s názvom Dialógy o ortodoncii. Neskôr teoretické školenie bolo obohatené o praktickú časť a dalo základ novým pokračujúcim školeniam s názvom Ortodontická teória v praxi.

Prednášky