AZS - KAPEDENT Stomatologická klinika
Menu

MDDr. Anna Hlaušková

čeľustný ortopéd, zubný lekár

Absolventka LF Masarykova Univerzita Brno

Špecializačná nadstavbová atestácia z čeľustnej ortopédie - 2014

Členka Slovenskej komory zubných lekárov a členka Slovenskej ortodontickej spoločnosti

2010 – ukončenie štúdia  na Lekárskej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne – odbor zubné lekárstvo
2014 – špecializačná nadstavbová atestácia z čeľustnej ortopédie

  • Členka Slovenskej komory  zubných lekárov
  • Členka Slovenskej ortodontickej spoločnosti

Pravidelne sa zúčastňuje odborných školení a kongresov na Slovensku a v zahraničí.
Spoluautorka odborných ČO prednášok.

Objednajte sa a navštívte nás

Kontaktujte nás

Prednášková činnosť

Prezentácia našich výsledkov vo forme krátkych prezentácií na odborných podujatiach bola neskôr základom pre tvorbu celej ucelenej série školení s názvom Dialógy o ortodoncii. Neskôr teoretické školenie bolo obohatené o praktickú časť a dalo základ novým pokračujúcim školeniam s názvom Ortodontická teória v praxi.

Prednášky