AZS - KAPEDENT Stomatologická klinika
Menu

Cenník

Odbor čeľustná ortopédia

  • zmluvní partneri

DôveraUnion

Odbor stomatológia

  • bez zmluvných partnerov  - plná úhrada pacientom 

Cenník 

  • Čeľustno-ortopedická liečba (ČO)  nie je plne hradená  zo zdravotného poistenia.
  • Finančná náročnosť ČO liečby závisí od druhu anomálie, od veku pacienta, od použitého materiálu, od použitých aparátov, od spolupráce s inými odbormi a od doby liečby. V závislosti od týchto faktorov sa cena ČO terapie určuje každému pacientovi individuálne pre konkrétny prípad.
  • ČO liečba pacientov  do 18 rokov je čiastočne hradená zo zdravotného poistenia v závislosti  od závažnosti anomálie.
  • ČO liečba pacientov po 18 roku nie je hradená zo zdravotného poistenia, čiže dospelí pacienti si ČO liečbu hradia sami.
  • Pri konzultácii liečebného plánu je každý pacient, prípadne u detí ich zákonný zástupca , informovaný o doplatkoch, resp. platbách za jednotlivé ČO výkony (vo väzbe na konkrétnu anomáliu), o postupe ČO terapie a o približnej celkovej cene kompletnej ČO terapie vrátane materiálu a použitých aparátov.
  • Ďalšie podrobnosti týkajúce sa plánovanej liečby a ceny liečby budú prebrané v našej ČO ambulancii pri osobnej konzultácii. 

Objednajte sa a navštívte nás

Kontaktujte nás

Prednášková činnosť

Prezentácia našich výsledkov vo forme krátkych prezentácií na odborných podujatiach bola neskôr základom pre tvorbu celej ucelenej série školení s názvom Dialógy o ortodoncii. Neskôr teoretické školenie bolo obohatené o praktickú časť a dalo základ novým pokračujúcim školeniam s názvom Ortodontická teória v praxi.

Prednášky