AZS - KAPEDENT Stomatologická klinika
Menu

MDDr. Daniel Hlaušek

čeľustný ortopéd, zubný lekár
Absolvent LF Masarykova Univerzita Brno
Špecializačná nadstavbová atestácia z čeľustnej ortopédie - 2013
Člen Slovenskej  komory  zubných lekárov a člen Slovenskej ortodontickej spoločnosti
 

2009 – ukončenie štúdia  na Lekárskej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne – odbor zubné lekárstvo
2013 – špecializačná nadstavbová atestácia z čeľustnej ortopédie

  • Člen  Slovenskej  komory  zubných lekárov
  • Člen  Slovenskej ortodontickej spoločnosti

Pravidelne sa zúčastňuje odborných školení a kongresov na Slovensku a v zahraničí.

Spoluautor odborných  ČO prednášok.

Objednajte sa a navštívte nás

Kontaktujte nás

Prednášková činnosť

Prezentácia našich výsledkov vo forme krátkych prezentácií na odborných podujatiach bola neskôr základom pre tvorbu celej ucelenej série školení s názvom Dialógy o ortodoncii. Neskôr teoretické školenie bolo obohatené o praktickú časť a dalo základ novým pokračujúcim školeniam s názvom Ortodontická teória v praxi.

Prednášky