AZS - KAPEDENT Stomatologická klinika
Menu

Poučenie pre pacienta - Invisalign

Čo je Invisalign?

 • Invisalign  -  „neviditeľné strojčeky“ –  predstavujú  vysoko prepracovaný systém priesvitných dláh, ktoré sa vyrábajú individuálne pre každého pacienta.
 • Ide o súbor dláh, kde každá jedna dlaha vykoná malý pohyb zubov a po splnení jej funkcie ju nahradí ďalšia dlaha
 • Dlahy sú vyrábané individuálne pre každého pacienta a pre jeho konkrétnu ortodontickú anomáliu.  Ich počet závisí od závažnosti anomálie – odchýlky zubov – čím závažnejšia  anomália, tým vyšší počet dláh je potrebný na liečbu.
 • Dlahy sa menia v odstupe 1 – 2 týždňov na základe odporúčania lekára  a na základe individuálnej reakcie zubov a okolitých štruktúr na liečbu
 • Dlahy je nutné nosiť  optimálne 22 hodín denne, čo znamená okrem jedla a pitia nápojov (s výnimkou čistej vody – tú je možné piť aj s nasadenými dlahami) a okrem čistenia zubov.

Aké sú jeho výhody?

 • - Estetika – „neviditeľnosť“ – dlahy sú priesvitné a pri bežnej komunikácii ich nie je vidno
 • - Ústna hygiena – tým, že sa dajú dlahy na jedlo a na čistenie zubov zložiť dolu, je ústna hygiena jednoduchšia v porovnaní s fixným aparátom (=strojčekom nalepeným na zuboch), naviac je možné používať aj zubnú niť (čo pri fixnom aparáte z dôvodu prítomnosti kovového oblúka,  prechádzajúceho cez nalepené zámky na zuboch, možné nie je)
 • - Menšia bolestivosť pri výmene novej dlahy v porovnaní s výmenou oblúka pri fixnom aparáte
 • - Menší počet kontrol u lekára a zároveň menej času stráveného v ambulancii
 • - Menšie riziko vzniku bielych škvŕn na zuboch (samozrejme záleží predovšetkým na dodržiavaní ústnej hygieny a nie na type aparátu)
 • - Je vhodný pre pacientov s alergiou na kovy, pretože súčasťou systému Invisalign nie sú kovové súčiastky (len výnimočne a to vo forme malého kovového gombíka lepeného len na 2 zuby – to sa ale netýka každého pacienta)
 • - Ide o chemicky stabilný materiál bez rizika uvoľňovania nežiadúcich látok
 • - Nemá žiadne obmedzenie čo sa týka športu – naopak funguje zároveň ako chránič zubov
 • - V cene liečby je možnosť opakovaného zhotovenia dláh,  pokiaľ je potrebné drobné doladenie výsledku liečby

Nevýhody:

- O niečo vyššia finančná náročnosť v porovnaní s fixným aparátom v jeho estetickej variante (keramické samoligovacie zámky) u dospelého pacienta
- Vyššia finančná náročnosť u detí, protože liečba Invisalignom nie je hradená zo zdravotného poistenia
- Výsledok liečby je závislý na spolupráci pacienta, to znamená, že pri nedodržiavaní režimu nosenia dláh,  sa žiadané výsledky nedostavia

Postup pri liečbe systémom Invisalign:

1. vstupná konzultácia – ide prvú návštevu pacienta v našej ordinácii, kde je mu vysvetlená závažnosť jeho ortodotnickej „chyby“ a sú mu navrhnuté rôzne možnosti jej riešenia
2. prvé komplexné vstupné vyšetrenie, kde pacienta podrobne vyšetríme, zhotovia sa fotografie zubov z rôznych pohľadov, rovnako aj fotografie úsmevu a profilu, zhotovia sa roentgenové snímky a odtlačky na študijný model – na základe takto získaných údajov lekár zhotoví presný liečebný plán a zároveň aj finančný plán (do tejto fázy sa liečba fixným aparátom a systémom Invisalign nelíši)
3. Konzultácia – na nej sa pacientovi podrobne vysvetlí liečebný aj finančný plán liečby.  Ak je pacient rozhodnutý pre liečbu systémom Invisalign, v tejto návšteve sa zhotoví sken jeho zubov a zhryzu intraorálnym skenerom a spolu s presným liečebným plánom, navrhnutým lekárom,  sa odošle elektronicky do centrály Invisalignu.
4. Po opakovaných konzultáciách lekára s technikom Alignu  a vypracovaní presného plánu liečby systémom Invisalign si pozveme pacienta na demoštráciu  vizualizácie priebehu liečby a po jeho odsúhlasení potvrdíme výrobu dláh

 • - súčasťou systému Invisalign sú attachmenty – ide o „výstupky“ na zuboch, ktoré sa zhotovujú z materiálu podobného materiálu na výrobu estetických výplní (=bielych plomb) – pre liečbu systémom Invisalign sú nevyhnutné na dosiahnutie presného pohybu zubov , splývajú s povrchom zuba, takže ich nie je vidno
 • - lekár pacienta pri konzulácii upozorní na priebeh liečby a na ďalšie procedúry ako je napríklad stripping = procedúra , pri ktorej sa z povrchu zubov v mieste ich kontaktu odbrúsi tenká vrstva skloviny(0,2 – 0,5 mm), aby sa získalo miesto pre zaradenie zubov a aby nemuseli sa zuby extrahovať (=trhať)

5. Pri odovzdávaní dláh sa musia na zuby nalepiť attachmenty (cca 45 min) a odovzdajú sa pacientovi prvé dlahy

 • - pacientovi sa neodovzdávajú všetky dlahy naraz, odovzdáva sa mu približne 5-8 dláh
 • - frekvenciu kontrol určuje lekár – na začiatku je to spravidla častejšie – po 4 týždňoch, neskôr podľa postupu liečby a spolupráce pacienta po 8 týždňoch
 • - dlahy sa nasadzujú vždy na čisté zuby, je lepšie si ich pred nasadením opláchnuť vo vlažnej vode
 • - dlahy je možné čistiť kefkou a trochou pasty pod tečúcou vodou
 • - dlahy v žiadnom prípade nevyvárať,  ani nezalievať horúcou vodou
 • - novú dlahu si pacient môže nasadiť podľa odporúčania lekára po 7 – 14 dňoch – predchádzajúca dlaha ale musí perfektne sedieť na všetkých zuboch, musí sa dať ľahko nasadiť a zložiť – ak to tak nie je, treba v jej nosení pokračovať ešte niekoľko dní a až potom vymeniť za novú
 • - vždy je potrebné nechať si predchádzajúcu dlahu v zálohe (preto pacient dostáva 2 krabičky na dlahy – na predchádzajúcu a na aktuálnu dlahu)
 • - viac informácii a odpovede na vaše otázky nájdete na stránke www.invisalign.sk v sekcii najčastejšie kladené otázky
   

Objednajte sa a navštívte nás

Kontaktujte nás

Prednášková činnosť

Prezentácia našich výsledkov vo forme krátkych prezentácií na odborných podujatiach bola neskôr základom pre tvorbu celej ucelenej série školení s názvom Dialógy o ortodoncii. Neskôr teoretické školenie bolo obohatené o praktickú časť a dalo základ novým pokračujúcim školeniam s názvom Ortodontická teória v praxi.

Prednášky