AZS - KAPEDENT Stomatologická klinika
Menu

MUDr. Katarína Jakubová

vedúci lekár, čeľustný ortopéd

autorka projektu Dialógy o ortodoncii a Ortodontická teória v praxi

prednášajúca na odborných čeľustno- ortopedických školeniach

 

 

1990 – ukončenie štúdia  na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – odbor stomatológia
1993 – atestácia zo stomatológie
2000 – špecializačná nadstavbová atestácia z čeľustnej ortopédie
1994 – odborná  garantka neštátnej  stomatologickej  ambulancie
2000 – odborná  garantka  neštátnej  stomatologickej a čeľustnoortopedickej ambulancie
2009 – vedúca  lekárka  Akreditovaného pracoviska SZU v Bratislave pre Zlaté Moravce a Nové Zámky
2010 –2014 externá  učiteľka  na Katedre  čeľustnej ortopédie SZU v Bratislave

Aktívna  členka

  • Slovenská komora zubných lekárov
  • Výbor Slovenskej ortodontickej spoločnosti


Autorka projektu Dialógy o ortodoncii

Autorka projektu Ortodontická teória v praxi

Prednášajúca na  odborných čeľustno - ortopedických školeniach

Zúčastňuje sa na mnohých odborných ČO školeniach a kongresoch na Slovensku a v zahraničí.

Objednajte sa a navštívte nás

Kontaktujte nás

Prednášková činnosť

Prezentácia našich výsledkov vo forme krátkych prezentácií na odborných podujatiach bola neskôr základom pre tvorbu celej ucelenej série školení s názvom Dialógy o ortodoncii. Neskôr teoretické školenie bolo obohatené o praktickú časť a dalo základ novým pokračujúcim školeniam s názvom Ortodontická teória v praxi.

Prednášky