AZS - KAPEDENT Stomatologická klinika
Menu

Ortodontická teória v praxi č.1 - Štrbské Pleso 2015

V dňoch 23. - 25. apríla 2015 sa v Hoteli Patria na Štrbskom Plese uskutočnila úvodná časť projektu Ortodontická teória v praxi

Nový projekt je koncipovaný ako séria teoreticko – praktických stretnutí čeľustných ortopédov a lekárov v špecializačnej príprave v ČO.

Hlavnou témou všetkých stretnutí je tvorba liečebného plánu. Každé stretnutie okrem toho bude venované niektorej ČO podtéme, a to nielen teoreticky, ale aj prakticky.

Program Ortodontická teória v praxi –

V  teoretickej časti sme sa venovali týmto témam :

  • nevyhnutné podklady  k tvorbe LP
  • vyšetrenie pacienta – anamnéza +  extraorálne vyšetrenie + intraorálne vyšetrenie
  • podrobná diagnostika ČO anomálií
  • ČO modely – segmentálna analýza, indexy
  • RTG - analýza OPG, analýza teleRTG, CT vyšetrenie
  • ČO fotografia  +  analýza ČO fotografií
  • načasovanie ČO terapie
  • tvorba LP
  • management ČO pacienta a ČO praxe

Praktická časť  bola venovaná fotografii v ČO praxi. Dr. Hlaušek Daniel a Dr. Hlaušková Anna podrobne vysvetlili hlavné zásady pri zhotovovaní fotografickej dokumentácie. Účastníci školenia si v skupinách  sami prakticky vyskúšali zhotovenie fotografií – extraorálnych a aj intraorálnych. Dôležité boli aj informácie o spracovaní a archivácii ČO fotografií tak, aby boli prínosom pre tvorbu liečebných plánov.

Tvorba liečebného plánu bola hlavnou témou a v posledný deň sme spoločne tvorili liečebné plány rôznych pacientov a v prezentovaných kazuistikách sme si overili správnosť zvoleného LP.

Všetci účastníci obdržali v tlačenej forme liečebnú kartu, poučenia pre pacientov so snímateľnými a fixnými aparátmi, ktoré používame v našej ambulancii.

Množstvo kazuistík odliečených pacientov, tvorba LP a management ČO praxe a management pacienta v ČO praxi – to všetko boli témy bohatej diskusie všetkých zúčastnených.

ROD Praha ako hlavný partner našej odbornej akcie svojou prítomnosťou a ponukou materiálov od firiem ako Dentaurum a Ormco dodal školeniu ďalší rozmer a účastníci mali možnosť diskutovať o materiáloch priamo s obchodným riaditeľom ROD Praha Danielom Mastraccim, MBA, so zástupcom ROD Praha pre SR Jiřím Gabrišom a so zástupkyňou firmy Ormco  Elenou Bekker.

Hotel Patria a krásne prostredie Vysokých Tatier ponúkali zároveň možnosti relaxu a načerpania síl do ďalšej práce.

Veríme, že toto prvé teoreticko-praktické stretnutie bolo dobrým štartom a že sa skoro stretneme na jeho ďalšej časti.  

MUDr. Jakubová Katarína 

Pozývame vás na našu nasledovnú prednášku

Prejsť na pozvánku