AZS - KAPEDENT Stomatologická klinika
Menu

Liečba AII triedy - Štrbské Pleso október 2017

Liečba A II triedy – naše skúsenosti

20. – 21. október 2017, Nízke Tatry

V krásnom prostredí Nízkych Tatier sa uskutočnilo ďalšie odborné teoreticko – praktické  školenie MUDr. Kataríny Jakubovej, tentokrát na tému „Liečba Angleovej II.triedy (AII)“.

Vzhľadom k tomu, že pacienti s diagnózou AII/1.oddelenie  a AII/2.oddelenie sú najpočetnejšou skupinou  pacientov v našich ambulanciách, táto téma oslovila pomerne veľkú skupinu čeľustných ortopédov.

Tvorba liečebného plánu a dilema – extrahovať, či neextrahovať, použiť aparát na preskočenie zhryzu /jumping device/ alebo distalizér , či riešiť anomáliu  snímateľným aparátom alebo fixným aparátom, príp. priesvitnými dlahami – to sú denné úvahy a rozhodnutia nás všetkých. Použité aparáty a metódy liečby sú pomerne rozmanité, keďže spektrum pacientov je široké, od detí so zmiešaným chrupom, cez teenagerov až po dospelých pacientov.

Prvý deň kurzu začal teoreticko – interaktívnou časťou. MUDr. Katarína Jakubová prednášala v jednotlivých blokoch. Po komplexnej diagnostike a tvorbe liečebného plánu nasledovala časť o možnostiach liečby AII – funkčnými aparátmi s použitím alebo bez použitia extraorálneho ťahu a fixným aparátom s použitím elastických ťahov. Podrobne bola rozobraná aj „kamuflážna“ liečba s využitím extrakcií či kauzálna liečba s využitím aparátov na preskočenie zhryzu alebo aparátov určených na distalizáciu. Prednáška sa okrajovo dotkla liečby AII s využitím samoligovacích systémov či  priesvitných dláh. Súčasťou prednášky boli aj kazuistiky pacientov so závažnou skeletálnou II.triedou pripravovaných na ortognátnu operáciu.

Po úvodnom teoretickom bloku nasledoval interaktívny test pre zúčastnených lekárov. Každý účastník mal na základe kompletných podkladov 11 pacientov s AII triedou sám pre seba navrhnúť liečebný plán, prípadne jeho varianty a následne si mohol porovnať svoju úvahu s tým, ako bol pacient v skutočnosti liečený.  Test bol pre zúčastnených čeľustných ortopédov príjemným spestrením  a otvoril zaujímavú a pre všetkých obohacujúcu diskusiu.

Po teoretickej časti nasledovala praktická časť týkajúca sa aparátu na preskočenie zhryzu  (SUS2 aparátu). Každý účastník dostal kompletný nový set SUS2 aparátu a krok po kroku si vyskúšal adaptáciu tohto aparátu na typodonte vrátane nasádzania, aktivácie rôznymi spôsobmi a snímania. V prípade akýchkoľvek komplikácií či otázok sa mohli obrátiť na MDDr. Daniela Hlaušeka a MDDr. Annu Hlauškovú.  Praktická skúsenosť „nanečisto“ na typodonte a zároveň veľké množstvo odprezentovaných kazuistík liečby pomocou daného aparátu povzbudilo lekárov k jeho častejšiemu využívaniu v ich vlastnej praxi.

Keďže akákoľvek liečba akýmkoľvek aparátom sa nezaobíde bez prípadných komplikácií, druhý deň začal prednáškou práve o nich. Na konkrétnych kazuistikách bolo ukázané aké komplikácie môžu pri liečbe aparátom na preskočenie zhryzu nastať, ako ich riešiť, či ako sa im vyhnúť. Nasledovala záverečná časť o komplikovaných prípadoch, kde sa okrem samotného aparátu na preskočenie zhryzu využili aj miniimplatáty, extrakcie či užšia interdisciplinárna spolupráca.

Toto odborné stretnutie obohatila aj prítomnosť firmy Altis Group z Českej republiky. Mgr . Jana Hemzová a Petra Karafová sa venovali prítomným lekárom počas prestávok a tiež svojim bohatým sortimentom ortodontického materiálu a inštrumentária prispeli k odbornej stránke školenia.

A na záver jedno hodnotenie školenia od  MUDr. Viery Konovej: „Kurz bol na vysokej úrovni s veľkým prínosom do praxe, výborné kazuistiky a nikdy nie sme takí múdri, aby sme sa nemali čo ešte naučiť.“

Tešíme sa na ďalšie odborné stretnutie. Informácie o plánovaných akciách budú zverejnené na našej stránke.

 

Organizátor školiacich akcií                                      Petka, s.r.o.

AZS – KAPEDENT, s.r.o.

Pozývame vás na našu nasledovnú prednášku

Prejsť na pozvánku