AZS - KAPEDENT Stomatologická klinika
Menu

Dialógy o ortodoncii č.4 - Donovaly 2013

MUDr. Katarína JAKUBOVÁ

15.-16. november 2013, Donovaly

PROGRAM   

  • Fixné aparáty všeobecne

  • aparáty na úpravu sagitálneho vzťahu

  • terapia AII triedy

  • terapia AIII triedy

  • výber drôtu

  • finishing

  • sňatie fixného aparátu, retencia

  • hypodoncie, hyperodoncie

Tak sme sa opakovane stretli  takmer kompletná zostava kolegov na 4. Časti Dialogov o ortodoncii, ktoré boli venované fixným aparátom . Pokračovali sme tam, kde sme skončili  v tretej časti – úpravou sagitálneho vzťahu čeľustí pri AII a pri AIII , podrobne sme sa zaoberali hypodonciami a hyperodonciami. Druhý deň sme venovali retencii, retenčným aparátom a v bohatej diskusii sme si vzájomne vymenili skúsenosti z našej každodennej ortodontickej praxe.
Termín piatej a záverečnej časti  série Dialógov o ortodoncii sme si predbežne určili na máj 2014.
Už teraz sa teším na spoločné stretnutie, ktoré dáva veľa nám všetkým – nielen vzájomné diskusie, výmenu vedomostí, skúseností, ale aj dobrý pocit zo stretnutia  s kolegami a pár príjemných neformálnych chvíľ.

Dialógy s limitovanou účasťou pre 30 záujemcov bolo zorganizované v jednom termíne v priestoroch hotela Wellness Šport na Donovaloch aj s podporou firiem Slovakia Altis Group, s.r.o. Trenčín a EuDent s.r.o. Martin, ktoré túto príležitosť počas „coffee breakov“  využili na svoju prezentáciu.

Štandardne vyplnený program prednášok vychádzajúci z odborného teoretického základu, ako aj praktických skúseností a výsledkov našej praxe, bol v závere doplnený o stručné konzultácie konkrétnych prípadov, z ktorými sa niektorí účastníci obrátili na prednášajúcu.

Námetom do budúcnosti  by podľa názorov niektorých účastníkov mohli byť organizácie školení uberajúce sa viac do oblasti takýchto praktických konzultácií, založených na kratších teoretických vstupoch, tvoriacich odborný rámec prezentovanej problematiky.

Dovidenia v máji 2014 !

Teším sa na ďalšie stretnutie!

Pozývame vás na našu nasledovnú prednášku

Prejsť na pozvánku