AZS - KAPEDENT Stomatologická klinika
Menu

Dialógy o ortodoncii č.2 - Banská Štiavnica 2012

MUDr. Katarína JAKUBOVÁ

5.-6.október 2012, Banská Štiavnica

PROGRAM

  • Rast v ČO, vyhodnotenie rastového štádia

  • Snímateľné aparáty

  • ČO platne

  • Funkčné aparáty

  • Interceptívna liečba

  • Extraorálne ťahy

V dňoch 5.-6. októbra 2012 sa v srdci krásneho historického mesta Banská Štiavnica uskutočnila 2.časť Dialógov o ortodoncii. Nové témy bezprostredne nadviazali na prvú časť projektu a tak  umožnili všetkým zúčastneným ďalej skladať našu ortodontickú skladačku. Témy ako rast ,interceptívna liečba, snímateľné aparáty, funkčné aparáty a extraorálne ťahy sú veľmi dôležitými hlavne pri liečbe detských pacientov so zmiešaným chrupom. Množstvo názorných príkladov a bohatá fotodokumentácia kazuistík našich pacientov boli významným obohatením a priblížením tejto každodennej problematiky. V závere prvého dňa sa rozprúdila veľmi spontánna a zaujímavá diskusia, týkajúca sa konkrétnych liečebných plánov pacientov niektorých z účastníkov. Táto skutočnosť bola inšpiráciou k tomu, aby aj počas ďalších častí Dialógov o ortodoncii bol dostatočný priestor na takúto vzájomne obohacujúcu diskusiu. Všetkých 23 účastníkov druhej časti Dialógov o ortodoncii obdržalo okrem certifikátu aj informáciu o 3. časti , ktorá sa uskutoční 8.-9. februára 2013.

Dúfame, že ortodontické stretnutia v užšom kruhu - max 25 účastníkov - sú vhodnou a zároveň bezprostrednou formou na otvorený dialóg - veď predsa o to nám pri dialógoch ide. 

Pozývame vás na našu nasledovnú prednášku

Prejsť na pozvánku