AZS - KAPEDENT Stomatologická klinika
Menu

Dialógy o ortodoncii č.1 - Bystrá 2012

MUDr. Katarína JAKUBOVÁ

10.-11. február 2012, Bystrá Tále


PROGRAM

  • Prvé ČO vyšetrenie

  • Komplexné ČO vyšetrenie

  • Anamnéza + EO + IO vyšetrenie pacienta

  • Diagnostika ČO anomálií

  • Analýza ČO modelov

  • Analýza OPG a teleRTG

  • Fotografia v ČO

  • Načasovanie ČO terapie a tvorba liečebného plánu

  • ČO inštrumentárium


DIALÓGY O ORTODONCII ZAČALI

Podarilo sa. Začalo sa opäť s niečím, čo určite niektorí zo širokej ortodontickej obce privítali.  Prvá časť odborných prednášok projektu MUDr. Kataríny Jakubovej s názvom „DIALÓGY O ORTODONCII - ako skladačka do jedného celku“ nezostala nič dlžná svojmu nosnému názvu. Hotel Bystrá, v rovnomennej obci v Nízkych Tatrách na Táloch, sa stal na necelé dva dni 10.-11.februára 2012 prechodným domovom pre tých, ktorých možno oslovil názov, evokujúci očakávania dozvedieť sa niečo praktické z odboru, alebo to bola možno zvedavosť konfrontovať skúsenosti z obdobných podujatí vo vzťahu k ambíciám tohto rýdzo slovenského projektu. Technické a organizačné zázemie pod taktovkou spoločnosti ROD SLOVAKIA vytvorilo predpoklady pre plynulý a otvorený dialóg,  tak pre začínajúcich, ako aj praxou overovaných ortodontistov. Obsahovo zvládnuté úvodné témy, predstavené v pozvánke na toto podujatie, boli výborným základom pre budúce časti tohto projektu. Najbližšie pokračovanie „skladačky“ Dialógov o ortodoncii bude pokračovať jej 2. časťou v dňoch 5.-6.10.2012, o ktorej Vás budeme priebežne informovať

Za všetkých aspoň 2 názory účastníkov:

MDDr. Lenka Bodrucká, Košice:

Akcia sa konala vo veľmi príjemnom prostredí hotela Bystrá na Táloch. Pani doktorka Jakubová mala pripravené hodnotné prednášky, ktoré objasňovali a utrieďovali ortodontické základy. Zaujali najmä mladých začínajúcich ortodontistov v predatestačnej príprave, ale určite boli prínosom aj pre skúsenejších kolegov. Pani doktorke ďakujeme za jej ústretovosť, otvorenosť a ochotu odpovedať na všetky naše otázky. Takisto ďakujeme firme ROD za skvelú organizáciu a tešíme sa na ďalšie časti série prednášok Dialógy o ortodoncii ...
 

MUDr. Alena Gulíková, Trenčín:

Odborný program kurzu na pokračovanie „Dialógy v ortodoncii“ bol veľkým prínosom pre moju prax, nakoľko tento odbor stomatológie si vyžaduje neustále vzdelávanie. Vyjadrujem veľké poďakovanie MUDr. Kataríny Jakubovej za výborne pripravené prednášky doplnené množstvom kazuistík z vlastnej praxe.

Pozývame vás na našu nasledovnú prednášku

Prejsť na pozvánku