AZS - KAPEDENT Čeľustná ortopédia & Stomatológia
Menu

Röntgen

Zhotovenie OPG snímkov, kefalometrických snímkov, extraorálnych bitewing snímkov na prístroji Planmeca ProMax 2D S3

 

Zhotovujeme digitálne RTG-snímky na prístroji Planmeca ProMax 2D S3 (Platforma Planmeca ProMax využíva najmodernejšiu robotickú SCARA technológiu za účelom absolútne presného pohybu ramena)

Výhodou prístroja Planmeca ProMax 2D S3 je:

  • vysoká diagnostická hodnota pri veľmi nízkej dávke  žiarenia v porovnaní s klasickým zobrazovaním na fólie (každé rtg vyšetrenie znamená pre snímkovaného pacienta určitú záťaž v podobe rtg žiarenia)
  • možnosť obmedzenia veľkosti snímkovanej oblasti podľa konkrétnych požiadaviek a týmto zníženie záťaže pre pacienta
  • široké spektrum projekcií pre využitie v ortodoncii, v konzervačnej stomatológii,  v parodontológii, v implantológii, v ORL, a pod.
  • informácie o konkrétnych projekciách poskytneme na recepcii
  • získané dáta je možné behom pár minút odoslať ošetrujúcemu lekárovi (e- mail, CD) 

Objednajte sa a navštívte nás

Kontaktujte nás

Prednášková činnosť

Prezentácia našich výsledkov vo forme krátkych prezentácií na odborných podujatiach bola neskôr základom pre tvorbu celej ucelenej série školení s názvom Dialógy o ortodoncii. Neskôr teoretické školenie bolo obohatené o praktickú časť a dalo základ novým pokračujúcim školeniam s názvom Ortodontická teória v praxi.

Prednášky