AZS - KAPEDENT Stomatologická klinika
Menu

Používané aparáty

Čelustno - ortopedické anomálie liečime pomocou rôznych aparátov

Myofunkčné aparáty

Slúžia na odstránenie zlozvykov, na úpravu dýchania a na usmernenie rastu čeľustí u detí so zmiešaným chrupom v predškolskom a skorom školskom veku

Myofunkčné aparáty

Snímateľné platne

Pomáhajú pri úprave  polohy jednotlivých  zubov v jednej čeľusti u detí so zmiešaným chrupom

Snímateľné platneSnímateľné platne

Snímateľné  funkčné  aparáty

Umožňujú  využitie rastu  na zmenu vzájomného vzťahu čeľustí u detí so zmiešaným chrupom

Snímateľné funkčné aparátySnímateľné funkčné aparáty

Parciálne fixné aparáty

Upravujú polohu nesprávne prerezaných zubov u detí so zmiešaným chrupom

Parciálne fixné aparáty

Plné fixné aparáty

upravujú nesprávne postavenie zubov u detí s trvalým chrupom a u dospelých pacientov, často v kombinácii s inými prídavnými aparátmi, sú v rôznych verziách

  • kovové fixné aparáty
  • estetické – keramické fixné aparáty
  • samoligovacie kovové alebo samoligovacie estetické fixné aparáty

Plne fixné aparátyPlne fixné aparátyPlne fixné aparátyPlne fixné aparáty

Lingválne aparáty - typu Incognito

Individualizované, zhotovené pre konkrétneho pacienta, sú nalepené na vnútornej strane zubov

Incognito

Neviditeľné dlahy – Invisalign

Vyberacie priesvitné dlahy, individualizované, zhotovené pre konkrétneho pacienta

Neviditeľné aparáty - Invisalign

Objednajte sa a navštívte nás

Kontaktujte nás

Prednášková činnosť

Prezentácia našich výsledkov vo forme krátkych prezentácií na odborných podujatiach bola neskôr základom pre tvorbu celej ucelenej série školení s názvom Dialógy o ortodoncii. Neskôr teoretické školenie bolo obohatené o praktickú časť a dalo základ novým pokračujúcim školeniam s názvom Ortodontická teória v praxi.

Prednášky