AZS - KAPEDENT Čeľustná ortopédia & Stomatológia
Menu

Ortodontická liečba dospelých

Od mladých dospelých až po dospelých v zrelom veku. Žiadne vekové obmedzenie pre liečbu dospelých pacientov.

Používané aparáty sú hlavne fixné aparáty a neviditeľné dlahy Invisalign. Od mladých dospelých až po dospelých v zrelom veku. U nás nie sú žiadne vekové obmedzenia pre liečbu dospelých pacientov. 

Používané aparáty sú hlavne fixné aparáty:

Kovové fixné aparáty

Plne fixné aparáty

Estetické – keramické fixné aparáty

Plne fixné aparáty

Samoligovacie kovové alebo samoligovacie estetické fixné aparáty (Damon)

Plne fixné aparátyPlne fixné aparáty

Lingválne aparáty - typu Incognito

Individualizované, zhotovené pre konkrétneho pacienta

Incognito

Neviditeľné dlahy – Invisalign

Vyberacie priesvitné dlahy, individualizované, zhotovené pre konkrétneho pacienta

Neviditeľné aparáty - Invisalign

Operační pacienti

S ťažkými skeletálnymi anomáliami, s nesprávnym postavením čeľustí, spolupracujeme s ortognátnou chirurgiou

Objednajte sa a navštívte nás

Kontaktujte nás

Prednášková činnosť

Prezentácia našich výsledkov vo forme krátkych prezentácií na odborných podujatiach bola neskôr základom pre tvorbu celej ucelenej série školení s názvom Dialógy o ortodoncii. Neskôr teoretické školenie bolo obohatené o praktickú časť a dalo základ novým pokračujúcim školeniam s názvom Ortodontická teória v praxi.

Prednášky