AZS - KAPEDENT Stomatologická klinika
Menu

Ortodontická liečba detí

Pre deti od predškolského veku, pre deti v školskom veku, pre teenagerov. Pre rôzne vekové kategórie a rôzne anomálie sú určené rôzne aparáty.

Deti v predškolskom a v skorom školskom veku sú liečené týmito aparátmi

Myofunkčné aparáty

Slúžia na odstránenie zlozvykov, na úpravu dýchania a na usmernenie rastu čeľustí

Myofunkčné aparáty

Snímateľné platne

Pomáhajú pri úprave  polohy jednotlivých  zubov v jednej čeľusti

Snímateľné platneSnímateľné platne

Snímateľné  funkčné  aparáty

Umožňujú  využitie rastu  na zmenu vzájomného vzťahu čeľustí

Snímateľné funkčné aparátySnímateľné funkčné aparáty

Parciálne fixné aparáty

Upravujú polohu nesprávne prerezaných zubov

Parciálne fixné aparáty

Deti v školskom a v teenagerskom veku sú liečené týmito aparátmi:

Plné fixné aparáty

Upravujú nesprávne postavenie zubov u detí s trvalým chrupom, často v kombinácii s inými prídavnými aparátmi, sú kovové alebo estetické - keramické a samoligovacie kovové alebo samoligovacie estetické

Plne fixné aparátyPlne fixné aparátyPlne fixné aparátyPlne fixné aparáty

Neviditeľné aparáty – priesvitné dlahy -  Invisalign

Neviditeľné aparáty - Invisalign

Objednajte sa a navštívte nás

Kontaktujte nás

Prednášková činnosť

Prezentácia našich výsledkov vo forme krátkych prezentácií na odborných podujatiach bola neskôr základom pre tvorbu celej ucelenej série školení s názvom Dialógy o ortodoncii. Neskôr teoretické školenie bolo obohatené o praktickú časť a dalo základ novým pokračujúcim školeniam s názvom Ortodontická teória v praxi.

Prednášky