AZS - KAPEDENT Stomatologická klinika
Menu

Intraorálny skener

 

 

Intraorálny skener 3 Shape Trios 3 Color 

Výhody skeneru 3 Shape TRIOS sú:

 
 

pre pacienta 

  •   odpadá nutnosť zhotovovania odtlačkov, ktoré pacienti vnímajú ako nepríjemnú procedúru často kvôli zvýšenému dávivému reflexu
  •   zhotovenie virtuálneho modelu zubov pomocou skeneru je možné aj u veľmi malých detí,  ktoré na snímkovanie skenerom reagujú často lepšie než na odtlačky (odtlačkom sa pri zhotovovaní niektorých aparátov nedá úplne vyhnúť, ale skener umožní aspoň znížiť ich frekvenciu)
 

 pre lekára

  • program na základe skenerom zosnímaného materiálu zhotoví virtuálny model,  ktorý  presne zodpovedá stavu v dutine ústnej pacienta vrátane všetkých výplní, viditeľných kazov, povlaku či zubného kameňa ale aj farby či polohy jednotlivých zubov
  •  s virtuálnym modelom je možné ďalej pracovať, otáčať ním vo všetkých smeroch, čo je pri prezentácii liečebného plánu pre pacienta výhodou, pretože si vie dôvody jednotlivých štádií liečby viac predstaviť a rozhodnúť sa následne pre navrhovanú liečbu
  • virtuálny model je možné odoslať aj spolupracujúcim lekárom, ktorí majú príslušný software, tým je zjednodušená aj medziodborová spolupráca, čo je v konečnom dôsledku výhoda najmä pre pacienta
 

Objednajte sa a navštívte nás

Kontaktujte nás

Prednášková činnosť

Prezentácia našich výsledkov vo forme krátkych prezentácií na odborných podujatiach bola neskôr základom pre tvorbu celej ucelenej série školení s názvom Dialógy o ortodoncii. Neskôr teoretické školenie bolo obohatené o praktickú časť a dalo základ novým pokračujúcim školeniam s názvom Ortodontická teória v praxi.

Prednášky