AZS - KAPEDENT Stomatologická klinika
Menu

Dialógy o ortodoncii č.5 - Štrbské Pleso 2014

Dialógy o ortodoncii č.5 - Štrbské Pleso 2014

Dialógy o ortodoncii  ako skladačka do jedného celku

Projekt pod týmto názvom oslovil členov slovenskej ortodontickej obce prvýkrát pred viac ako dvoma rokmi. Autorka projektu, MUDr. Katarína Jakubová,  sa cestou prezentácie vlastných viac ako 15 ročných praktických skúseností previazaných na teoretické poznatky odborníkov pôsobiacich v tomto odbore, snažila podať a prezentovať svoje skúsenosti a vedomosti tak pre čeľustných ortopédov ako aj pre lekárov - postgraduantov v ortodontickej príprave.

Záujem kolegov – čeľustných ortopédov o tento projekt sa postupne rozširoval a počet účastníkov sa ustálil až na  čísle 50, čo dáva celkom solídny základ pre budúce  spoločné pracovné konzultácie už možno s konkrétnejším a aj s praktickým cieľom zamerania.

Aby bolo čitateľovi tohto článku jasné, čo bolo vyššie zmieneným obsahom projektu Dialógy o ortodoncii, uvádzame aspoň programový obsah jeho piatich častí, ktoré sa uskutočnili v  polročných intervaloch a v 1 a pol dňových blokoch prezentované autorkou projektu:

  1. časť -  Vyšetrenie pacienta – prvá návšteva v ČO ambulancii, komplexné vyšetrenie pacienta - EO, IO, analýza ČO modelov, analýza RTG – OPG,  analýza teleRTG, fotodokumentácia v ČO, načasovanie ČO liečby, návrh liečebného plánu, nástrojové vybavenie ČO ambulancie, doporučená literatúra
  2. časť -  Snímateľné aparáty – konštrukčné prvky, indikácie -  platne, funkčné aparáty, EO ťahy, Interceptívna liečba, Vyhodnotenie rastu
  3. časť  – Fixné aparáty I. -  vývoj, biomechanika, súčasti fixných aparátov, výber pacienta, fázy liečby, nasadenie fixného aparátu, výber drôtu, nivelizácia, kotvenie, úprava transverzálneho rozmeru, úprava vertikálneho rozmeru, extrakčná – neextrakčná terapia
  4. časť – Fixné aparáty II. – úprava sagitálneho vzťahu – AII, AIII, finishing, sňatie fixného aparátu, retencia, hypodoncie, hyperodoncie
  5. časť – Fixné aparáty III. – retinované zuby, ČO + stomatochirurg, ČO + dospelý pacient, komplikácie ČO liečby, viacetapová liečba

Posledná časť projektu bola prezentovaná v dňoch 23.-24.5.2014 v priestoroch hotela PATRIA na Štrbskom Plese.

K vytvoreniu správnej ortodontickej atmosféry  prispeli aj firmy svojou účasťou a širokou ponukou ortodontického materiálu – Slovakia Altis Group s.r.o., EuDent s.r.o., Orthoexpress s.r.o., ROD Slovakia.

Z viacerých názorov účastníkov uvádzame :

MUDr. Šarvaicová Martina

Ešte raz  by som Vám chcela poďakovať za Váš úspešný a hlavne veľmi obľúbený  projekt Dialógy o ortodoncii, ktorý bol pre mňa veľkým prínosom. Postupne nás previedol od úplného začiatku - 1. návštevy pacienta v ambulancii, cez ucelený prehľad jednotlivých aparátov, rôznymi možnosťami a variantmi liečby jednotlivých anomálii....až po zložité kazuistiky. Vždy príjemná, priateľská atmosféra. Výmena osobných skúsenosti zúčastnených, či možnosť konzultácie vlastných zložitých prípadov bola tiež vítaná. Ešte raz ďakujem.  

MUDr. Kotuličová Denisa

V dňoch 23.-24.5.2014 sa na Štrbskom Plese v hoteli Patria konala 5.časť série prednášok " Dialógy o ortodoncii- ako skladačka do jedného celku". Od roku 2012 sme sa stretávali v užšom kruhu kolegov, čo nám umožnilo otvorene vzájomne diskutovať o rôznych problémoch z praxe. Celou sériou prednášok, od prvého ČO vyšetrenia až po retenciu, nás sprevádzala pani doktorka Katarína Jakubová, ktorej by som chcela touto cestou poďakovať za výborne spracované témy doplnené kazuistikami z jej praxe. Celý cyklus bol určite prínosom nielen pre začínajúcich, ale aj skúsených kolegov. Za príjemnú atmosféru by som rada poďakovala aj  všetkým ostatným účastníkom a budem sa tešiť na ďalšie stretnutie.

Zostáva veriť, že snaha a úsilie autorky,  ktorá svojim projektom Dialógy o ortodoncii  už  oslovila pomerne široký okruh svojich kolegov, nezostane bez kontinuálneho nástupcu, či už vo forme praktickej nadstavby projektu alebo jeho modifikácie odrážajúcej najaktuálnejšie trendy v ortodoncii.
 

Organizátor školiacich akcií Petka, s.r.o

 

Pozývame vás na našu nasledovnú prednášku

Prejsť na pozvánku